ВУЗ ШАГ
   


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
ВУЗ ШАГ Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Кошторис закладу. Використання позабюджетних коштів, благодійних внесків

«Залучення позабюджетних коштів для зміцнення матеріально-технічної бази та інноваційного розвитку школи»

 

Конституція України та Закон України «Про загальну середню освіту» визначають, що держава забезпечує доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти в державних і комунальних навчальних закладах. Суттєвим є визначення джерел та механізмів фінансування шкільної освіти.

Місцеві органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування встановлюють обсяги бюджетного фінансування закладів освіти, які є у комунальній власності та забезпечують фінансування витрат на їх утримання; забезпечують зміцнення їх матеріальної бази, господарське обслуговування.

Фінансування здійснюється за рахунок відповідних бюджетів та додаткових джерел фінансування.

Відділ освіти, молоді та спорту спільно з ЗНЗ формують кошторис навчального закладу. Відповідно до законодавства формування кошторису є непрозорим як для директорів, так і для батьків, громадськості.

Міський голова  М.М.Бакшеєв

(посада)                       (підпис) (ініціали і прізвище)

10 січня 2018 року

 КОШТОРИС  НА 2018 РІК   (число, місяць, рік) М.П.

загально - освітньої  школи   № 1   м. Первомайського  Харківської області

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) (найменування міста, району, області)

вид бюджету ___________місцевий___

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету___О6_  Орган з питань освіти і науки______

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету__________________

(код та назва тимчасової класифікації видатків  та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування. які не застосовують програмно-цільового методу)*________0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами(в т.ч.школою-дитячим садком, інтернетом при школі),спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами__)

Найменування Код Усього на рік "РАЗОМ 

"

Загальний фонд Спеціальний фонд

1 2 3 4 5

Залишок коштів на початок року х х х х

НАДХОДЖЕННЯ - усього х 3083001 60399 3143400

Надходження коштів із загального фонду бюджету х 3083001 3083001

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч. х х 60399 60399

  - надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 250100 х 0 0

підгрупа №1 250101 х 60399 60399

підгрупа №2 250102 х 0 0

підгрупа №3 250103

підгрупа №4 250104 х 0 0

 - інші джерела власних надходжень бюджетних установ  250200 х 0 0

підгрупа №1 250201 х 0 0

         - інші надходження у т.ч. 0 0

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ -усього х 3083001 60399 3143400

 Поточні видатки 2000 3083001 60399 3143400

Оплата праці 2110 2275296 0 2275296

Заробітна плата 2111 2275296 0 2275296

Нарахування на оплату праці 2120 0 #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!

Нарахування на оплату праці 2120 500567 0 500567

Використання товарів і послуг 2200 305222 60399 365621

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 923 0 923

Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 71 0 71

Продукти харчування 2230 49248 60399 109647

Оплата послуг (крім комунальних) 2240 28364 0 28364

Видатки на відрядження 2250 0 0 0

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 226616 0 226616

Оплата теплопостачання 2271 168777 0 168777

Оплата водопостачання та водовідведення 2272 10339 0 10339

Оплата електроенергії 2273 47500 0 47500

Оплата природного газу 2274 0 0 0

Оплата інших енергоносіїв 2275 0 0 0

Дослідження і розробки, державні програми 2282 0 0 0

Поточні трансферти 2600 0 0 0

Соціальне забезпечення 2700 1886 0 1886

Виплата пенсій і допомоги 2710 0 0 0

Інші виплати населенню 2730 1886 0 1886

Інші поточні видатки 2800 30 0 30

Капітальні видатки 3000 0 0 0

Придбання основного капіталу 3100 0 0 0

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 0 0 0

Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація  3130 0 0 0

Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 0 0 0

Заступник начальника міського відділу освіти  О.І.Мартиненко

Головний бухгалтер(начальник планово-фінансового відділу) Л.М.Семеренко

10 січня 2018 року

М.П.

 

ПОГОДЖЕНО:

Голова профспілкового комітету: Т.В.Захарова

 

ЗВІТ    ПРО  ВИКОРИСТАННЯ  ПОЗАБЮДЖЕТНИХ  КОШТІВ  у  2018/2019 навчальному   році

серпень - вересень 2018

1.Спонсорські  кошти:

- 10.988 грн 15  коп (шифер,    профлист,цемент,шпаклівка,фарба,цвяхи,щітки,колор-фарба)

- 30.000 грн (дитячий  майданчик - качелі)

- 558 грн (аналіз  води)

- 181 грн (деритизація)

- 750 грн (очищення  ями з  водовідведення-каналізація)

жовтень - листопад 2018