Промислова Фармація
Відеоінструкція для вступу 2019
Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

ІННОВАЦІЙНИЙ КАМПУС НТУ ХПІ
Відеоінструкція для вступу 2019

Кошторис закладу. Використання позабюджетних коштів, благодійних внесків

«Залучення позабюджетних коштів для зміцнення матеріально-технічної бази та інноваційного розвитку школи»

 

Конституція України та Закон України «Про загальну середню освіту» визначають, що держава забезпечує доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти в державних і комунальних навчальних закладах. Суттєвим є визначення джерел та механізмів фінансування шкільної освіти.

Місцеві органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування встановлюють обсяги бюджетного фінансування закладів освіти, які є у комунальній власності та забезпечують фінансування витрат на їх утримання; забезпечують зміцнення їх матеріальної бази, господарське обслуговування.

Фінансування здійснюється за рахунок відповідних бюджетів та додаткових джерел фінансування.

Відділ освіти, молоді та спорту спільно з ЗНЗ формують кошторис навчального закладу. Відповідно до законодавства формування кошторису є непрозорим як для директорів, так і для батьків, громадськості.

Міський голова  М.М.Бакшеєв

(посада)                       (підпис) (ініціали і прізвище)

10 січня 2018 року

 КОШТОРИС  НА 2018 РІК   (число, місяць, рік) М.П.

загально - освітньої  школи   № 1   м. Первомайського  Харківської області

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) (найменування міста, району, області)

вид бюджету ___________місцевий___

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету___О6_  Орган з питань освіти і науки______

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету__________________

(код та назва тимчасової класифікації видатків  та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування. які не застосовують програмно-цільового методу)*________0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами(в т.ч.школою-дитячим садком, інтернетом при школі),спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами__)

Найменування Код Усього на рік "РАЗОМ 

"

Загальний фонд Спеціальний фонд

1 2 3 4 5

Залишок коштів на початок року х х х х

НАДХОДЖЕННЯ - усього х 3083001 60399 3143400

Надходження коштів із загального фонду бюджету х 3083001 3083001

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч. х х 60399 60399

  - надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 250100 х 0 0

підгрупа №1 250101 х 60399 60399

підгрупа №2 250102 х 0 0

підгрупа №3 250103

підгрупа №4 250104 х 0 0

 - інші джерела власних надходжень бюджетних установ  250200 х 0 0

підгрупа №1 250201 х 0 0

         - інші надходження у т.ч. 0 0

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ -усього х 3083001 60399 3143400

 Поточні видатки 2000 3083001 60399 3143400

Оплата праці 2110 2275296 0 2275296

Заробітна плата 2111 2275296 0 2275296

Нарахування на оплату праці 2120 0 #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!

Нарахування на оплату праці 2120 500567 0 500567

Використання товарів і послуг 2200 305222 60399 365621

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 923 0 923

Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 71 0 71

Продукти харчування 2230 49248 60399 109647

Оплата послуг (крім комунальних) 2240 28364 0 28364

Видатки на відрядження 2250 0 0 0

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 226616 0 226616

Оплата теплопостачання 2271 168777 0 168777

Оплата водопостачання та водовідведення 2272 10339 0 10339

Оплата електроенергії 2273 47500 0 47500

Оплата природного газу 2274 0 0 0

Оплата інших енергоносіїв 2275 0 0 0

Дослідження і розробки, державні програми 2282 0 0 0

Поточні трансферти 2600 0 0 0

Соціальне забезпечення 2700 1886 0 1886

Виплата пенсій і допомоги 2710 0 0 0

Інші виплати населенню 2730 1886 0 1886

Інші поточні видатки 2800 30 0 30

Капітальні видатки 3000 0 0 0

Придбання основного капіталу 3100 0 0 0

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 0 0 0

Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація  3130 0 0 0

Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 0 0 0

Заступник начальника міського відділу освіти  О.І.Мартиненко

Головний бухгалтер(начальник планово-фінансового відділу) Л.М.Семеренко

10 січня 2018 року

М.П.

 

ПОГОДЖЕНО:

Голова профспілкового комітету: Т.В.Захарова

 

ЗВІТ    ПРО  ВИКОРИСТАННЯ  ПОЗАБЮДЖЕТНИХ  КОШТІВ  у  2018/2019 навчальному   році

серпень - вересень 2018

1.Спонсорські  кошти:

- 10.988 грн 15  коп (шифер,    профлист,цемент,шпаклівка,фарба,цвяхи,щітки,колор-фарба)

- 30.000 грн (дитячий  майданчик - качелі)

- 558 грн (аналіз  води)

- 181 грн (деритизація)

- 750 грн (очищення  ями з  водовідведення-каналізація)

жовтень - листопад 2018